CÂU CHUYỆN TESOLERS

Học TESOL là quyết định "chuẩn không cần chỉnh" nhất trong năm nay

06/04/2020

Lớp học TESOL đầy năng lượng

04/04/2020

Trước khi nói đến Phương pháp hay Kỹ thuật giảng dạy, điều đầu tiên giáo viên cần có là SỰ TỰ TIN và NĂNG LƯỢNG khi đến lớp học. Sự...

DEMOTEACHING khóa TESOL tháng 10/2019

04/04/2020

Thi giảng - khoảnh khắc được mong chờ nhất tại mỗi khóa TESOL! Demoteaching là lúc học viên được thể hiện sự chủ động sáng tạo và cảm hứng của...