Cảm ơn vì mỗi chặng đường EDUCAP đã đi qua luôn có sự đồng hành của các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

ĐỐI TÁC CHUYÊN MÔN

Đơn vị hợp tác

Cấp trường Đại học, Phổ thông

Trường Đại học Hải Phòng: Tập huấn cho giảng viên tiếng Anh (tháng 5.2010)


Viện Đại học Mở Hà Nội: Tập huấn giảng viên tiếng Anh (tháng 11.2009)


Trường Đại học Tây Bắc: Tập huấn cho giảng viên tiếng Anh (tháng 12.2015)


Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (từ năm 2016 đến nay)


Trường Đại học Công nghệ Kinh doanh Hà Nội: Tổ chức khóa đào tạo TESOL cho sinh viên chuyên ngữ để trở thành giáo viên tiếng Anh.


Trường Quốc tế Hà Nội: Đơn vị cử giáo viên tham gia các khóa đào tạo TESOL tại EDUCAP


Trường phổ thông liên cấp Olympia: Đơn vị cử giáo viên tham gia các khóa đào tạo TESOL tại EDUCAP


Học viện Quốc tế – Bộ Công An: Tổ chức khóa đào tạo TESOLcho giáo viên tiếng An


Cơ sở đào tạo ngoại ngữ, giáo dục chuyên nghiệp

EDUCAP đã và đang phối hợp cùng các cơ sở giáo dục tổ chức các khóa đào tạo TESOL với mục tiêu đào tạo, cập nhật phương pháp sư phạm hiện đại và cấp chứng chỉ Quốc tế cho giáo viên tiếng Anh.

Các đơn vị giáo dục đã tin tưởng lựa chọn TESOL để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên có thể kể đến:

* Trung tâm tiếng Anh PEC (Hải Phòng)


* Trung tâm tiếng Anh LAPO (Hà Nội)


* Trung tâm tiếng Anh Blue Sky (Vĩnh Phúc)


* Trung tâm tiếng Anh Dream Sky (Hà Nội)


* Hệ thống Anh ngữ LEGO (Hà Nội, Bắc Ninh)


* Trung tâm tiếng Anh DMEC (Hải Phòng)


* Trung tâm tiếng Anh Better (Thái Bình)


* Trung tâm Du học và IELTS IVY (Thái Bình)


* Trung tâm tiếng Anh English Speaker (Hà Nội)


Lời cảm ơn từ quý đối tác

I hope KOTO and the AIT TESOL EDUCAP will have stronger cooperation in the future
On behalf of KOTO Management, I would like to send our deep gratitude to you all for your kind support to provide TESOL courses for KOTO trainers/ teachers.These courses have been very useful and beneficial for all the teachers to be more qualified with a lot of teaching ideas and new methodology as English is a very important subject at KOTO especially for our trainees’ future careers in the Hospitality Industry.I hope KOTO and the Academy will have stronger cooperation in the future. We appreciate every support from you as a contribution to the success of our Training program for Disadvantaged Youth in Vietnam.
KOTO Organization
These courses have been very useful and beneficial
These courses have been very useful and beneficial for all the teachers to be more qualified with a lot of teaching ideas and new methodology as English is a very important subject at KOTO especially for our trainees’ future career in Hospitality Industry.
Nguyen Thi Hong Hanh
The trainer is very helpful and did an excellent job
There are a lot of activities which makes you never feel bored. The trainer is very helpful and did an excellent job on pointing out important points and what is necessary in lesson planning. After finishing this course, I have an idea of what I should do before teaching a class and how to teach English efficiently.
Mayleen Gonzalezle

Chúng tôi luôn chào đón quý đơn vị