LỰA CHỌN TESOL HAY CELTA?

18/09/2023

Nếu như CELTA do tổ chức duy nhất là Cambridge cấp thì TESOL lại có thể được đào tạo và cấp bởi nhiều tổ chức giáo dục tại các quốc gia khác nhau như ở Úc, Mỹ, Canada… Đó là lý do tại sao anh chị có thể thấy nhiều mẫu chứng chỉ TESOL của các đơn vị khác nhau nhưng chỉ có một mẫu duy nhất với CELTA.

Đọc thêm

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO VIÊN – CHÌA KHÓA ĐỂ DẪN ĐẦU

25/10/2023

Và đến hẹn lại lên, lần này, Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC kết hợp cùng Educap tổ chức buổi buổi đào tạo chuyên sâu về phương pháp quản lý lớp học hiệu quả theo từng đối tượng - làm thế nào để tạo động lực học tập cho học sinh - cách xây dựng mối quan hệ hợp tác tích cực giữa giáo viên với học sinh.

Đọc thêm