DEMOTEACHING khóa TESOL tháng 10/2019

Thi giảng – khoảnh khắc được mong chờ nhất tại mỗi khóa TESOL!

Demoteaching là lúc học viên được thể hiện sự chủ động sáng tạo và cảm hứng của mình trong từng phần của bài giảng, tất nhiên có bonus vài giây phút hồi hộp và lo lắng nhất định.
Một lần nữa xin được chúc mừng anh chị đã PASS 100% với phần thi giảng của mình.
Chúc các anh chị luôn giữ được đam mê, nhiệt huyết và không ngừng sáng tạo để mang đến nhiều giá trị hơn trên con đường giảng dạy của mình!
BIG THANKS WITH LOVE FROM AIT TESOL- EDUCAP!