WORKSHOP

Teach with Confidence: Master IELTS Speaking Skills 2024

TỰ TIN GIẢNG DẠY IELTS – LÀM CHỦ KỸ NĂNG NÓI
✅ Ứng dụng phương pháp giảng dạy hiệu quả dành cho kỹ năng Nói trong IELTS.
✅ Áp dụng các kỹ thuật giảng dạy vào đa dạng mô hình lớp học và luyện thi.
✅ Tạo môi trường học tập tích cực – sáng tạo – đạt kết quả cao.
✅ Hiểu đúng về 03 phần của kỳ thi Speaking
✅ Bỏ túi 05 phương pháp giảng dạy để cung cấp kiến thức cho học sinh
✅ Nắm rõ framework tạo ra câu trả lời tốt trong các phần của bài thi.
___________
Khởi động năm mới 2024 cùng Trainer Ngọc Nguyễn với workshop về giảng dạy kỹ năng NÓI trong IELTS ngay thôi thầy cô ơiiiiii!

Khóa đào tạo TESOL