WORKSHOP

BOOST YOUR TEACHING POTENTIAL: CONQUER IELTS SPEAKING SKILLS 2023

[Workshop] CHINH PHỤC ĐỈNH CAO KỸ NĂNG DẠY NÓI – IELTS SPEAKING – 14.10.2023
Những vấn đề sẽ được Trainer Ms. Ngoc Nguyen giải quyết trong workshop:
🔹Phương pháp dạy kỹ năng NÓI trong IELTS hiệu quả.
🔹Tham khảo các ví dụ minh họa chuẩn mực cho bài thi NÓI IELTS.
🔹Giúp học sinh hiểu và ứng dụng vào bài thi những tiêu chí đánh giá kỹ năng NÓI.
🔹Những lưu ý dành cho giáo viên khi dạy Part 1,2 và 3.
🔹3 cách giúp học sinh đạt được sự trôi chảy và mạch lạc với kỹ năng NÓI.
🔹Điều kiện trở thành giáo viên dạy NÓI IELTS đỉnh cao.

Khóa đào tạo TESOL