Chị Lương Bảo Ngọc Anh – Cựu học viên TESOL

Chị Lương Bảo Ngọc Anh, khời đầu là du học sinh về nước. Cảm nhận được tình yêu với việc dạy tiếng Anh, Ngọc Anh đã lựa chọn tham khóa học TESOL để chuẩn bị hành trang cho mình trên con đường dạy học. Hiện tại, Ngọc Anh đang là giáo viên dạy IELTS.