CÂU CHUYỆN TESOLERS

4 NĂM KỂ TỪ NGÀY TRỞ THÀNH MỘT TESOLER

24/11/2022

[NEW] THÀNH CÔNG TỪ SỰ NỖ LỰC

16/06/2022

Mỗi học viên từng tham gia khóa đào tạo TESOL tại EDUCAP đều có câu chuyện riêng của mình. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều học viên từ tỉnh...

Tuổi 18: Chinh phục TESOL

21/09/2020

Kết thúc khoá học “TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages” giai đoạn 1 với nhiều điều mới, nhiều người bạn mới (Mấy ảnh đáng yêu nhất ở...

[CÂU CHUYỆN HỌC TESOL]

21/07/2020

Buổi đầu đến lớp mỗi người một góc, 1 chiếc điện thoại bấm *chít chít*, ấy vậy mà chỉ sau mấy hôm lớp học không ngớt tiếng nói chuyện, cười...

Dream Job

11/06/2020

Chuyên mục chuyện bây giờ mới kể. Hồi học cấp 1, khi hỏi về dream job, thời điểm đấy đứa nào đều bảo là muốn làm cô giáo, và tôi...