Educap là đại diện CHÍNH THỨCDUY NHẤT của Viện TESOL Quốc tế Úc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam

Những thành tựu Educap Việt Nam đạt được trong 15 năm vừa qua:
5000
+

Học viên tốt nghiệp khóa TESOL trở thành giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp

50
+

Hội thảo và workshop được tổ chức trên toàn quốc về phương pháp giảng dạy tiếng Anh

50
+

Các khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh được thực hiện tại các đơn vị, tổ chức giáo dục

TESOL

Xây dựng cộng đồng giáo viên tiếng Anh TESOL lớn nhất Việt Nam

CÁC KHÓA HỌC TẠI EDUCAP

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ Quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

196 giờ
02 học phần

Khóa TESOL Diploma dành cho những học viên đã hoàn thành khóa TESOL Certification Course và có nhu cầu học chuyên sâu nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy tiếng Anh và sở hữu Chứng chỉ Diploma.

28 tuần
07 chuyên đề

Các buổi hội thảo, đào tạo, trao đổi kiến thức và trải nghiệm nghiệm các pương pháp/hoạt động giảng dạy mới nhất được dẫn dắt bởi chuyên gia, trainers có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh

6 giờ
01 buổi

THÔNG TIN VỀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI EDUCAP

Embark On Your Amazing Teaching Journey With Us!