EDUCAP

Đại diện CHÍNH THỨC và DUY NHẤT của Viện TESOL Quốc tế Úc (Australian International TESOL, AIT) tại Hà Nội

Những con số đáng tự hào

2000+

Học viên tốt nghiệp TESOL

30+

Hội thảo giảng dạy

50+

Khóa tập huấn toàn quốc

30+

Khách hàng doanh nghiệp

Thành lập năm 2009, EDUCAP Việt Nam là đại diện CHÍNH THỨC và DUY NHẤT của Viện TESOL Quốc tế Úc (Australian International TESOL, AIT) tại miền Bắc với những dịch vụ đào tạo trọng tâm sau:

Những thành tựu EDUCAP Việt Nam đạt được trong 10 năm vừa qua:

  • Hơn 2000 học viên tốt nghiệp khóa TESOL trở thành những giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế;
  • Hơn 30 Hội thảo về phương pháp giảng dạy tiếng Anh đưc tổ chức trên toàn quốc;
  • Hơn 50 các khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy được tổ chức tại các đơn vị, tổ chức giáo dục ở nhiều quy mô khác nhau;
  • Xây dựng thành công cộng đồng giáo viên tiếng Anh TESOL lớn nhất Việt Nam- nơi giáo viên có thể chia sẻ, gặp gỡ và trao đổi định kỳ về mục tiêu kết nối và phát triển nghề nghiệp của mình;
  • Hơn 30 công ty, tập đoan, đơn vị hiện là khách hàng thường xuyên sử dụng chương trình đào tạo tiếng Anh doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực hoạt động và quy mô khác nhau trên toàn quốc.

INSPIRE YOUR TEACHING AND LEARNING

Nơi cảm hứng của học viên là động lực của giáo viên

Mục tiêu của EDUCAP không hướng tới có bao nhiêu giáo viên tiếng Anh được đào tạo và cập nhật kỹ năng giảng dạy mà là bao nhiêu học viên được học tiếng Anh bằng phương pháp giảng dạy có tính tương tác và hiệu quả cao như TESOL.

Đã sẵn sàng?