KEY SUBJECTS – NHỮNG LỢI ÍCH BẠN NÊN BIẾT

Có rất nhiều học viên khi tham gia khoá học Tesol thường không mấy thiết tha với key subjects sau 6 ngày training. Tuy nhiên, bạn có biết rằng những key subjects này lại mang lại rất nhiều lợi ích cho chính các bạn không?
Key Subjects (Chuyên đề) chính là các nhóm đối tượng học viên/ kỹ năng/ lĩnh vực mà giáo viên có nhu cầu nghiên cứu giảng dạy chuyên sâu hơn trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

 • 2 FREE Key subjects đã bao gồm trong học phí 06 ngày trên lớp của bạn. Hãy là người đầu tư tri thức đúng đắn và đừng bỏ lỡ một cơ hội nào nhé.
 • Tự nghiên cứu một cách nghiêm túc
  Việc thực hiện làm key subjects sẽ giúp bạn thực sự hiểu hơn về TESOL, về các phương pháp giảng dạy, các kỹ năng quản lý và các khía cạnh khác liên quan tới người học.  Không chỉ đơn thuần là việc nghiên cứu theo chủ đề, bạn sẽ phải đưa ra ý kiến, lập luận và dẫn chứng cá nhân.
 • Là nền tảng chứng minh thế mạnh trong lĩnh vực giảng dạy của bạn.
  Có tất cả 18 subjects để bạn có thể lựa chọn làm chuyên đề nghiên cứu sao cho phù hợp với thế mạnh của mình. Nếu bạn là một giáo viên tiểu học, ngoài chứng chỉ TESOL bạn có thêm 2 chứng nhận về “Teaching English to Elementary School” do Australian International TESOL cấp thì việc này hoàn toàn chỉ có lợi hơn cho bạn.
 • Đến gần hơn với chứng nhận Professional TESOL Diploma
  Để nhận được Diploma bạn sẽ phải hoàn thiện thêm 7 key subjects nữa trong khoảng thời gian tự nghiên cứu là 06 tháng dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của Administration TESOL Team.
 • KEY (Keep Educating Yourself) là lợi ích lớn nhất cho chính bản thân bạn khi cố gắng hoàn thiện key subjects sau khoá học 6 ngày trên lớp.

Từ tháng 02.2019 với tất cả các học viên tham gia khoá học TESOL đều phải hoàn thiện 2 key subjects thì mới có thể nhận chứng chỉ gốc từ Úc chuyển về để đảm bảo việc học tập, nghiên cứu nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả từ chính các học viên.

*** Dưới đây là một vài hình ảnh đính kèm về chứng nhận hoàn thiện Key subjects, và phản hồi của trường Bond University khi học viên TESOL apply khoá học Master (sau khi có chứng nhận Professional TESOL Diploma từ AIT TESOL)

Bài viết liên quan