KHÓA ĐÀO TẠO TESOL DUY NHẤT THÁNG 4 (20- 25/4/2020)

AIT TESOL- EDUCAP Level 2, My Son Tower: 62 Nguyen Huy Tuong str., Thanh Xuan dist.,, Hanoi

Khóa TESOL tiếp theo được tổ chức tại Hà Nội như sau:
🕐 Ngày học: Từ 20 đến 25 tháng 4 năm 2020
🕐 Lịch học: Sáng (09:00- 12:00) – Chiều (13:00 – 16:00)
Khóa học chỉ nhận 20 học viên, anh chị em quan tâm vui lòng đặt lịch để được tư vấn và đăng ký sớm nhất.

KHÓA ĐÀO TẠO TESOL (04 – 09/5/2020)

AIT TESOL- EDUCAP Level 2, My Son Tower: 62 Nguyen Huy Tuong str., Thanh Xuan dist.,, Hanoi

Viện TESOL Quốc tế Úc chính thức phê duyệt lịch đào tạo khóa TESOL tiếp theo tại Hà Nội như sau: 🕐 Ngày học: Từ 4 đến 9 tháng 5 […]

TWILIGHT COURSE (May 12th – 23rd, 2020)

AIT TESOL- EDUCAP Level 2, My Son Tower: 62 Nguyen Huy Tuong str., Thanh Xuan dist.,, Hanoi

The upcoming twilight (evening) course in Hanoi. 🕐 Course dates: From 12th to 23rd May 2020 🕐 Time: 6.00pm to 9.00pm CLOSED!

INTENSIVE DAY COURSE (25- 30 May 2020)

AIT TESOL- EDUCAP Level 2, My Son Tower: 62 Nguyen Huy Tuong str., Thanh Xuan dist.,, Hanoi

The upcoming TESOL course in Hanoi. 🕐 Course dates: From 25th to 30th May 2020 🕐 Schedule: Morning session: 09.00- 12.00 – Afternoon session: 13.00 - 16.00 Taking final placements […]

INTENSIVE DAY COURSE (01 – 06 June 2020)

AIT TESOL- EDUCAP Level 2, My Son Tower: 62 Nguyen Huy Tuong str., Thanh Xuan dist.,, Hanoi

The upcoming TESOL course in Hanoi. 🕐 Course dates: From 01st to 06th June 2020 🕐 Schedule: Morning session: 09.00- 12.00 – Afternoon session: 13.00 - 16.00 Open for enrollment […]