KHÓA ĐÀO TẠO TESOL (13- 18/4/2020)

AIT TESOL- EDUCAP Level 2, My Son Tower: 62 Nguyen Huy Tuong str., Thanh Xuan dist.,, Hanoi

Khóa TESOL tiếp theo được tổ chức tại Hà Nội như sau: 🕐 Ngày học: Từ 13 đến 18 tháng 4 năm 2020 🕐 Lịch học: Sáng (09:00- 12:00) - Chiều (13:00 […]