CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình tại EDUCAP đều được xây dựng, đào tạo và đánh giá bởi đội ngũ chuyên môn và giảng viên giàu kinh nghiệm của Viện TESOL Quốc tế Úc.

Teacher Training Course

The AIT Essential Skills Teacher Training Course (TESOL Certification) is the first step toward your ESL teaching future and higher education.

Teaching Assistant Course

Designed for those who are new to the world of ESL education and for increasing employment opportunities while you work, study or other.

AIT Professional Diploma

The AIT Professional Diploma allows you to upgrade your skills and enhance your employment opportunities with a wide variety of Industry specific Key Skill elective subjects.