WHAT MAKES FOR A GOOD TEACHER?

Những tiêu chuẩn của một giáo viên tốt!

Educap sẽ giúp thầy cô tóm tắt lại 6 tiêu chuẩn giúp xây dựng nên hình ảnh một người giáo viên tốt của tác giả John Hattie (Giáo sư giáo dục và là tác giả của cuốn sách “Visible learning for teachers”), trong đó Ông đặc biệt nhấn mạnh: PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM LÀ MỘT DÒNG SUỐI, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT CÁI AO.

  • Xây dựng mối quan hệ tốt với học sinh: Là yếu tố quan trọng tạo động lực cho cả giáo viên và học viên.
  • Tạo môi trường học tập năng động: Giúp học viên luôn cảm thấy có động lực, được lôi cuốn vào bài học một cách năng động và tích cực thông qua các hoạt động của giáo viên.
  • Kiến ​​thức chuyên môn vững vàng: Giáo viên cần nắm chắc chuyên môn của mình và biết cách linh hoạt để truyền tải tới từng nhóm đối tượng học viên.

Không ngừng cập nhật: Là tiêu chí tối quan trọng quyết định sự thành công của một giáo viên: Họ cần học tâp, sáng tạo không ngừng để cải thiện bài giảng cũng như phương pháp sư phạm của mình. Nên nhớ: PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM LÀ MỘT DÒNG SUỐI, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT CÁI AO.

Xây dựng môi trường để học sinh có tiếng nói: Tiêu chí về tiếng nói không chỉ áp dụng với giáo viên mà còn với cả học sinh. Học sinh không chỉ là nơi tiếp nhận một chiều mà cần biết cập nhật, phản biện và tương tác tích cực với giáo viên.

Bài viết liên quan