THÂN GỬI LỜI CẢM ƠN SAU NGÀY HỘI OPEN DAY 2024

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

Ngày hội Open Day 2024 – Trải nghiệm TESOL từ A đến Z đã chính thức khép lại, Educap xin gửi tới lời tri ân sâu sắc nhất cho tất cả những con người đã làm nên thành công của sự kiện này!

❣️ Gửi tới 𝐜𝐨̂ 𝐇𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐉𝐨𝐲 𝐖𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐀𝐈𝐓 𝐓𝐄𝐒𝐎𝐋: Chân thành cảm ơn cô đã hiện diện tại sự kiện ngày hôm nay và mang đến nguồn tri thức vô giá. Cảm ơn cô đã tiếp lửa, truyền cảm hứng sâu sắc cho sự kiện từ chính lòng nhiệt thành, đam mê cho giáo dục của cô. 

❣️ Hân hạnh chào mừng 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐋𝐢𝐞̂𝐦 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧, 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 đã đến tham dự ngày hôm nay, đánh dấu khởi đầu mới và hứa hẹn hành trình rực rỡ của thầy cùng team Educap trong tương lai. Team E trân trọng cảm ơn sự có mặt, kiến thức và nguồn cảm hứng thầy đã lan tỏa trong suốt sự kiện Open Day. 

❣️ Gửi đến đội ngũ các 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫𝐬: Chân thành cảm ơn sự tâm huyết và kiến thức chuyên môn của các thầy, điều đã tỏa sáng và dẫn lối các anh chị đã tham gia ngày hôm nay đến ngưỡng cửa đầu tiên của việc thay đổi cách giảng dạy với TESOL.

❣️ Gửi tới tất cả 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧: Cảm ơn sự tham gia tích cực, tinh thần học hỏi và sự nhiệt tình của các anh chị. Các anh chị chính là nguồn năng lượng chính khiến cho sự kiện này trở nên thật đáng nhớ và có ý nghĩa. 

❣️ Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐩 vì đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để tổ chức, đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ và chuyên nghiệp. 

Cảm ơn sự tham gia của tất cả các cá nhân trên đã tạo ra thành công cho sự kiện ngày hôm nay! Mong rằng sẽ sớm được gặp lại các anh chị trong những sự kiện tiếp theo của Educap trong tương lai nhé! 😉✨


GRATITUDE AND REFLECTIONS ON TESOL OPEN DAY 2024 🌟

As the curtains draw on our TESOL Open Day event, Educap wants to extend our heartfelt gratitude to everyone who made it a resounding success! 

❣️ To 𝐌𝐬. 𝐇𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐉𝐨𝐲 𝐖𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐨𝐟 𝐀𝐈𝐓 𝐓𝐄𝐒𝐎𝐋: Your presence graced our event with invaluable insights and wisdom. Thank you for sharing your expertise and inspiring us with your passion for language education.

❣️ A warm welcome to 𝐌𝐫. 𝐋𝐢𝐞𝐦 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧, 𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐰 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐚𝐭 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐩. Your inaugural presence marked the beginning of a promising journey with the team. We sincerely appreciate your presence, knowledge, and the inspiration you brought throughout the Open Day event.

❣️ To our esteemed 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫𝐬: A heartfelt thank you for your dedication and expertise, which shone brightly and guided our participants to the first threshold of changing teaching methods with TESOL.

❣️ To all our 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐬: Thank you for your active participation, eagerness to learn, and enthusiasm. You were the main source of energy that made this event truly memorable and meaningful.

❣️ Last but not least, a heartfelt thank you to 𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐟𝐟 for their tireless efforts in organizing and ensuring the smooth execution of the event. 

Thank you all for joining us. We look forward to seeing you in the future. Stay tuned for more exciting events and opportunities ahead! 😉✨

Bài viết liên quan