Thầy bói bảo năm 32 tuổi làm thầy giáo!

Ngày xưa mình không thích làm cô giáo, cũng không bao giờ nghĩ sẽ đi làm cô giáo. Tự dưng một ngày đẹp trời, cách đây cũng chục năm rồi, bà cụ thân sinh đi xem bói về bảo “thầy bói bảo mày năm 32 tuổi làm thầy”. Cụ cũng không nghĩ ra là làm “thầy giáo”, mà cứ bảo mình khéo có căn lại đi làm “thầy bói” thì chết dở. Bà cụ lo lắng bao nhiêu năm, cứ thấy mình có biểu hiện hơi hơi cô cô tý là dẹp ngay.

Ngày mình nhận bằng TESOL, cách đây cũng mấy năm rồi, thì cụ mới yên tâm bảo chắc ý thầy không phải là “thầy bói”. May mà sớm chứ mãi đến 32 tuổi thì cụ ăn không ngon, ngủ không yên mất mấy năm nữa.
Túm lại vẫn tin được các thầy, mỗi tội thầy nói 32 tuổi hơi muộn! ????

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Huế (Học viên TESOL khóa tháng 3.2018)