Chị Hà Thị Minh Nguyệt – Cựu học viên TESOL

Đăng bởi Chị Hà Thị Minh Nguyệt - Cựu học viên TESOL

Những cảm nhận của chị Hà Thị Minh Nguyệt – Giáo viên tiếng Anh – Giám đốc Trung tâm tiếng Anh Testlink, sau khi tham gia khóa học TESOL.