Rút cục anh đã quyết định đến với TESOL

Có đến tận 03 cái RÚT CỤC cho một post đầy tâm trạng của anh… nhưng tất cả đều quá tâm huyết và chính xác!

Có đến tận 03 cái RÚT CỤC cho một post đầy tâm trạng của anh… nhưng tất cả đều quá tâm huyết và chính xác!
?“Đùa chứ đã có nhiều lần cảm thấy rệu rã, nhưng RÚT CỤC thì vẫn là nghề chọn người;
?chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định đi theo con đường này, vì RÚT CỤC nó mà thứ mình cảm thấy có thể làm được tốt nhất và được là chính mình nhất.

Quyết định đi học lại lần nữa vừa để khẳng định lại con đường mình đang đi, cập nhật thêm kiến thức, vừa để các anh chị em mẹ bé bỉm sữa yên tâm mà trao thân gửi phận cho mình ?
?Vì RÚT CỤC thì…nếu mình mà bỏ nghề thì chắc nghề sẽ nhớ mình lắm vì làm gì có GV nào vừa đtrai vừa vui tính như mình cơ chứ  “

Có ai cắt nghĩa được giúp RÚT CỤC trong tiếng Việt là gì không ah?

Bài viết liên quan