VÌ SAO GIÁO VIÊN CẦN PHẢI HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Giám đốc Trung tâm Educap

Đăng bởi Cao Huyen vào ngày 06/04/2020

Theo một nghĩa nào đó, giáo viên cũng chính là người học. Khoảnh khắc GV ngừng coi mình là học sinh, họ có nghĩa cũng không còn là giáo viên. GV cần tiếp tục tiếp thu và cập nhật kiến thức về những gì họ dạy trong lớp, theo định kỳ, và cần phải theo kịp với thế giới đang thay đổi.
Những cơn gió thay đổi thổi từ thập kỷ này sang thập kỷ khác, từ thời đại này sang thời đại khác, đưa những khái niệm mới vào những lý thuyết và ý tưởng cũ. Cộng đồng giảng dạy phải giữ cho mình tiến lên trên con đường thay đổi này để thực hiện các phương pháp mới hoặc sửa đổi của quá trình dạy-học cho phù hợp với yêu cầu của hiện tại. Đây là cách giáo viên phải phát triển hoặc cập nhật bản thân. Sự phát triển này của giáo viên có thể được phân loại thành ba lĩnh vực. Cá nhân; Lấy người học làm trung tâm; và xã hội.

Cá nhân: Phát triển tự định tâm

Giáo viên có thể đạt được sự phát triển cá nhân này theo hai cách – Chính thức và Không chính thức. Các phương pháp chính thức bao gồm: tham dự hội nghị, hội thảo, webinar, hội nghị chuyên đề nhằm khai sáng cho giáo viên về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực giáo dục, giúp họ cập nhật những khái niệm mới nhất cần thiết cho sự phát triển chuyên nghiệp. Viết bài báo / sách, sản xuất tài liệu, xuất bản các tài liệu nghiên cứu, vv cũng giúp ích rất nhiều trong hình thức phát triển này. Nghiên cứu hành động rút ra kết luận khi kết thúc thử nghiệm và điều tra cũng có thể hữu ích trong quá trình phát triển.

Theo cách thức không chính thức, giáo viên phải phát triển danh mục đầu tư của họ để minh họa các công việc cá nhân, tăng trưởng chuyên môn và khả năng của họ. Tham dự các buổi đào tạo nội bộ, chuẩn bị kế hoạch bài học và sử dụng các tài liệu quan trọng cho nghiên cứu không chính thức thúc đẩy sự phát triển bản thân . Giáo viên có được kiến ​​thức mà họ chưa biết trong việc lập kế hoạch cho các bài học hàng ngày của họ và phát triển quan điểm tương tác trong lớp học với người học. Nó giúp giáo viên mở rộng tầm nhìn và về vai trò của họ với tư cách là giáo viên chuyên nghiệp.

Nó tạo ra nhận thức về các vấn đề mới trong lĩnh vực giáo dục; và cuối cùng nó giúp tăng cường sự sáng tạo của giáo viên khi họ học các phương pháp giảng dạy khác nhau và sáng tạo thông qua chương trình giảng dạy. Tóm lại, phương pháp này có thể được định nghĩa là sự phát triển của giáo viên trong việc học các kỹ thuật giảng dạy mới, phương pháp đánh giá và đánh giá hoặc các khái niệm mới về kiểm tra người học.

Lấy người học làm trung tâm

Giáo viên cần tuân theo chiến lược tried-and-true nghĩa là không ngừng đổi mới, tìm ra phương pháp và tạo môi trường cho người học được học theo những cách tốt nhất có thể, phải thích ứng với những thay đổi theo thời gian. Người học học theo một cách hoàn toàn khác biệt với giáo viên. Khoảng cách này chỉ có thể được thu hẹp bởi các giáo viên khi họ hiểu được người học, có được tinh thần của người học.

Giáo viên có trách nhiệm cơ bản để phát triển các khả năng cơ bản của học sinh. Họ  có trách nhiệm phát triển sự hình thành ngôn ngữ cho sinh viên giúp những bộ óc trẻ trong việc duy trì mối quan hệ với bạn bè cũng như đội ngũ giảng viên. Nghiên cứu chỉ ra rằng thành tích của học sinh tỷ lệ thuận với chất lượng giảng dạy được cung cấp bởi giáo viên trong lớp học.

Ngày nay, khả năng tiếp cận rộng rãi với internet giúp sinh viên rất nhiều trong việc theo kịp tất cả các cơ sở và xu hướng cực kỳ hiện đại trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả ‘giáo dục. Theo quan điểm này, nếu giáo viên được chứng minh là không biết gì thì có khả năng họ sẽ bị học sinh xem thường. Không chỉ vậy, có xu hướng học sinh thể hiện sự không quan tâm đến các môn học mà giáo viên đó dạy.

Về lâu dài, nó có thể cản trở sự phát triển toàn diện của sinh viên. Để đáp ứng tốc độ của thay đổi như vậy trong hệ thống giáo dục, việc giáo viên tiếp xúc với tất cả các khía cạnh này là rất cần thiết. Bằng cách này, giáo viên sẽ có thể thiết lập sự cân bằng giữa những thay đổi trong hệ thống giáo dục và thái độ của học sinh.

Xã hội

Giáo viên là người được giao nhiệm vụ định hình tương lai của một đất nước. Việc cập nhật xu hướng và theo kịp thời đại công nghệ là một điều bắt buộc.

Ngoài việc giảng dạy thông thường trong lớp học thực tế, giáo viên cũng sẽ cần tới những thiết bị điện tử để hỗ trợ cho bài giảng của mình với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả cho người học.

Ngoài ra việc học trực tuyến với internet là một điều khá phổ biến hiện nay. Đây là một môi trường ảo cho phép người học truy cập vào tất cả các cơ sở dữ liệu học chỉ bằng một cú click chuột và học sinh trong độ tuổi này muốn tận hưởng không gian của mình mà họ có thể làm như vậy thông qua cơ sở học tập điện tử đó. Trong bối cảnh này, giáo viên cần tự cập nhật để thích nghi với tình huống này và cho phép học sinh học cùng mà không có bất kỳ trở ngại nào.

“Học tập không phải là một nhiệm vụ hay một vấn đề khó giải quyết, nó là cách để sống trong thế giới. Con người học tập khi theo đuổi các mục tiêu và kế hoạch có ý nghĩa cho chính mình” – Sidney Jourard

*Lược dịch: Tesol Hanoi

*Nguồn: Progressive teachers