NHỮNG BƯỚC ĐẦU VỚI TESOL: HỌC THỬ LỚP TESOL THẬT TẠI HẢI PHÒNG

(𝙀𝙣𝙜𝙡𝙞𝙨𝙝 𝙘𝙖𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙗𝙚𝙡𝙤𝙬)

✨Những điểm chạm đầu tiên với phương pháp TESOL qua chương trình “Học thử lớp TESOL thật” tại Hải Phòng, hi vọng rằng các anh chị đã có được những thông tin cần thiết cũng như hiểu hơn về sự khác biệt và ưu việt của phương pháp TESOL, có được định hướng rõ ràng cho việc học tập của mình. 

Buổi “Học thử lớp TESOL thật” từ Educap đã diễn ra thành công nhờ có sự tâm huyết, nhiệt tình hướng dẫn từ Trainer Liem Nguyen và Trainer Simon Cuccioletta đã mang đến kiến thức, phương pháp và thông tin bổ ích. Không thể thiếu sự đam mê học hỏi và nguồn năng lượng tích cực từ các anh chị đã tham gia, tạo ra những tương tác và bầu không khí cho chương trình. Bên cạnh đó, sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ vận hành đào tạo Educap đã góp phần đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ. 

Mong rằng thầy cô đã có được một buổi trải nghiệm phương pháp TESOL bổ ích và có được những định hướng rõ ràng hơn trong việc nâng cao phương pháp giảng dạy của bản thân. Hi vọng sẽ tiếp tục được gặp thầy cô trong nhiều chương trình khác từ Educap trong tương lai 🌻


FIRST STEPS WITH TESOL: TESOL OPEN DAY IN HAI PHONG

✨ With the initial touchpoints of the TESOL method through the TESOL Open Day program in Hai Phong, we hope that you have gained essential information and a better understanding of the differences and advantages of the TESOL method, providing clear direction for your learning journey.

The TESOL Open Day session by Educap was a success thanks to the passionate guidance of Trainer Liem Nguyen and Trainer Simon Cuccioletta, who shared valuable knowledge, methods, and information. The enthusiasm and positive energy from everyone who participated sparked interactions and a vibrant atmosphere for the program. Additionally, the professionalism and dedication of Educap’s training operation team ensured a smooth program flow.

We hope that you had a rewarding experience with the TESOL method and gained clearer insights into enhancing your teaching methods. We look forward to meeting you in many more programs from Educap in the future! 🌻

Bài viết liên quan