Khi cô giáo siêu đáng yêu nói về TESOL

Đăng bởi Nguyễn Thùy vào ngày 18/03/2020

Danh mục: TESOL Alumni

Chuyện từ lâu giờ mới thích kể
Cách đây vài tháng khi đi học Tesol Hanoi


Nhớ những lúc 😅😅😂😂😂😂
✓ Nghịch nhất lớp
✓ Quậy nhất lớp
✓ Diễn sâu nhất lớp
✓ Trẻ con nhất lớp
✓ Năng lượng nhất lớp
✓ Warm up nhất nhì lớp
✓ Trẻ nhất nhì lớp
✓ Là người lấy được chứng chỉ đầu tiên của lớp

…………..
Đi đâu cũng với 1 tư duy “dẫn đầu”.
Sinh ra là đại bàng, mà đại bàng thì sứ mệnh là phụng sự để dẫn đầu😍😍😊☺️😘☺️☺️☺️
Mỗi khi nhớ lại, chỉ muốn quay lại lớp học để được gặp thầy và tất cả mọi người 😁😁😁😁
Bây giờ giảng dạy mình rất ” tự tin” về khả năng giảng dạy và phong cách giảng dạy của mình.