Khi cô giáo siêu đáng yêu nói về TESOL

Chuyện từ lâu giờ mới thích kể
Cách đây vài tháng khi đi học Tesol Hanoi


Nhớ những lúc ??????
✓ Nghịch nhất lớp
✓ Quậy nhất lớp
✓ Diễn sâu nhất lớp
✓ Trẻ con nhất lớp
✓ Năng lượng nhất lớp
✓ Warm up nhất nhì lớp
✓ Trẻ nhất nhì lớp
✓ Là người lấy được chứng chỉ đầu tiên của lớp

…………..
Đi đâu cũng với 1 tư duy “dẫn đầu”.
Sinh ra là đại bàng, mà đại bàng thì sứ mệnh là phụng sự để dẫn đầu???☺️?☺️☺️☺️
Mỗi khi nhớ lại, chỉ muốn quay lại lớp học để được gặp thầy và tất cả mọi người ????
Bây giờ giảng dạy mình rất ” tự tin” về khả năng giảng dạy và phong cách giảng dạy của mình.

Bài viết liên quan