Bạn đã thực sự hiểu cách học (learning styles) của học sinh?

Theo mô hình học tập VAK, có 3 cách thức học tập chính bao gồm:

Visual: Học qua nhìn (sử dụng hình ảnh, video, trình chiếu…)

Audio: Học qua nghe (sử dụng bản tin, file nghe, lời giảng …)

Kinesthetic: Học qua vận động (di chuyển, hoạt động …)

Để có thể thu hút cũng như tương tác với học viên một cách hiệu quả, giáo viên cần xây dựng được bài giảng mà ở đó học sinh được học qua cả 3 hình thức trên.

Khi được học bằng cách thức phù hợp, học sinh sẽ có cảm hứng học tập, bị cuốn vào bài giảng và các hoạt động học tập và chắc chắn sẽ có sự tiến bộ vượt bậc.

“Activity-Based Methodology” là phương pháp dạy học bằng hoạt động độc quyền của Viện TESOL Quốc tê Úc (AIT), dựa trên việc hướng dẫn giáo viên xây dựng các bài giảng tiếng Anh đa dạng, theo đó học sinh sẽ được học và thực hành tiếng Anh không chỉ qua Nghe, Nhìn mà đặc biệt còn qua Hoạt động.

KHÓA ĐÀO TẠO TESOL tại EDUCAP – PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP THU TOÀN DIỆN NƠI NGƯỜI HỌC

Bài viết liên quan