AIT PODCAST #5 | 8 TIPS FOR BECOMING A CONFIDENT TEACHER

Giám đốc Trung tâm Educap

Đăng bởi Cao Huyen vào ngày 06/05/2020

Danh mục: Cẩm nang TESOL

TEACH WITH CONFIDENCE
Bạn có hồi hộp khi đứng lớp?
Theo Trainer Adrian, cảm giác hồi hộp trước khi vào lớp là hoàn toàn bình thường và tích cực, thể hiện sự chú tâm và cám giác mong muốn được làm tốt nhất của bạn đối với mỗi bài giảng.
TUY NHIÊN, nếu để cảm giác hồi hộp đó lấn át thì bạn sẽ mất tự tin, và khi đó hồi hộp sẽ không còn ý nghĩa tích cực nữa.
Cùng lắng nghe 8 mẹo sau giúp các bạn vượt qua cảm giác MẤT TỰ TIN khi đứng lớp nhé.