Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Một số khóa tiêu biểu đã thực hiện

 • Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy TESOL – tháng 11/2018.
 • Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy độ tuổi tiểu học – tháng 5/2018.
 • Khóa đào tạo phương pháp giảng dạy mầm non, tiểu học, thanh thiếu niên.
 • Khóa đào tạo phương pháp giảng dạy luyện thi IELTS.
 • Được giới thiệu là một trong 02 đơn vị  chính thức hợp tác với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong hoạt động đào tạo giáo viên tiếng Anh cho các trường.
 • Tập huấn, đào tạo giáo viên phổ thông cho các trường tại Quy Nhơn – tháng 11/2017
 • Tập huấn cho giảng viên tiếng Anh – ĐH Tây Bắc – tháng 12/2015
 • Tham gia tập huấn giảng viên tiếng Anh của các trường có khoa sư phạm chuyên ngữ trên toàn quốc do Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tháng  6/2011 tại ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng.
 • Tham gia tập huấn cho giảng viên tiếng Anh tổ chức tại ĐH Hải Phòng – tháng 5/2010.
 • Tập huấn giảng viên tiếng Anh, Viện Đại học Mở Hà Nội – tháng 11/2009.
 • Tập huấn cho giáo viên tiếng Anh phổ thông tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam, từ năm 2009 đến nay.
 • Hợp tác với trường Đại học Công nghệ Kinh doanh Hà Nội về việc cung cấp khóa đào tạo TESOL cho sinh viên chuyên ngữ có nhu cầu sau khi tốt nghiệp.

GIẢNG VIÊN

Heather Joy Wright

AIT TESOL Director

Experience: 34 Years training, 18 years ESL teaching and TESOL training in Vietnam.    International TESOL conference presenter.

Academic Adviser, Director of Studies for various Educational facilities in Vietnam.

Philosophy: To nurture and train people to fulfil their Dreams.

Warren Hammond

AIT TESOL Manager & Trainer

Experience: 11 Years of wide-ranging ESL teaching, including 4 years of curriculum design and academic management. Successful creations and facilitation of IELTS test preparation courses. Most notably, all teachings are strongly associated with soft skills.

Philosophy: Learning languages is key to unlocking doors to other cultures.

Adrian Rodgers

Senior Trainer

Experience: Over 10 years of experience teaching languages (English / Spanish) to students of all ages and levels, incorporating the use of multiple modern approaches and techniques.​

Philosophy: By trialling different approaches and techniques in the classroom, teachers overcome their difficulties. Sharing everything I have learnt throughout my teaching career.

Jamie Jennings

Trainer

Experience: 8 years of ESL teaching, 5 years in Vietnam. Experience of all teaching ages & levels.​

Philosophy: All students are individuals and everyone learns in their own unique way. By incorporating multiple methods of teaching, no student gets left behind. My teaching style is highly interactive and fun, believing that a positive mental attitude makes learning enjoyable for all.

Simon Cuccioletta

Trainer

Experience: Over 5 years teaching experience in Vietnam. Taught various age groups and levels from kindergarten to adult business classes.​

Philosophy: Teach with love and respect. With this comes the understanding of your responsibilities to your students and a mutual relationship.

LỊCH KHAI GIẢNG

Đăng ký tư vấn