Khóa đào tạo TESOL Diploma

Học viên hoàn thành 07 chuyên đề được xác nhận thành công sẽ nhận được:

  • Chứng chỉ TESOL Diploma của Viện AIT TESOL Quốc tế Úc
  • Các chứng nhận (Transcripts) cho từng chuyên đề đã nghiên cứu

 

GIẢNG VIÊN

Heather

Giám đốc AIT TESOL

34 năm kinh nghiệm về đào tạo, 18 năm kinh nghiệm đào tạo TESOL tại Việt Nam và diễn giả tại các diễn đàn TESOL Quốc tế.

Warren

Giám đốc VP HCM & Giảng viên

11 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đào tạo TESOL, bao gồm 4 năm xây dựng chương trình và quản lý học thuật.

Adrian

Giảng viên

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đào tạo TESOL, đa dạng cho các độ tuổi và trình độ khác nhau.

Jamie

Giảng viên

Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đào tạo TESOL tại Việt Nam, đa dạng cho các độ tuổi và trình độ khác nhau.

Simon

Giảng viên

Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đào tạo TESOL tại Việt Nam, đa dạng cho các độ tuổi và trình độ khác nhau từ mầm non đến người lớn.

LỊCH KHAI GIẢNG

Đăng ký tư vấn