TUYỂN SINH KHÓA TESOL THÁNG 5.2017

TESOL COURSE IN MAY 2017
 
Time: from 29 May to 2 June, 2017
Venue: AIT TESOL Training Center
Registration at: tesolhanoi.au@gmail.com or at 0968 098 781
 
VP TESOL Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa TESOL tháng 5.2017
- Thời gian: Từ ngày 29/5 đến 2/6 năm 2017
- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo AIT TESOL, Hà Nội
 
Đăng ký khóa học tại link:  https://goo.gl/forms/ABYtrPjxzmleeF6W2
Số điện thoại liên hệ: 0968 098 781